centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE W RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW.
Warszawa, 23.03.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

PARTNER

Szkolenie skierowane jest do:
- przedstawicieli administracji publicznej,
- radców prawnych i adwokatów,
- przedstawicieli firm IT świadczących usługi komunikacji elektronicznej.

Szkolenie poprowadzi:
Prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Program, czas trwania 10:00 – 16:00

PROGRAM

1. Doręczanie w ramach postępowania podatkowego od 1 stycznia 2016r, po nowelizacji przepisów

 1. Problem postępowań wszczętych przed 1 stycznia (brak przepisów intertemporalnych)
 2. Jak składać i jak odbierać pisma przez pełnomocników
 3. Jak doręczać pisma na podstawie nowych przepisów
 4. Konsekwencje wadliwych doręczeń

2. Doręczenia w ramach postępowania administracyjnego

 1. Sposoby doręczania elektronicznego
 2. Przesłanki
 3. Sposób doręczania
 4. Urzędowe poświadczenie odbioru
 5. Identyfikacja on-line (w związku z eIDAS)
 6. Konsekwencje wadliwego doręczania
 7. Zaświadczenia elektroniczne
 8. Poświadczenia elektroniczne

3. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – i doręczanie w postaci elektronicznej do sądów po 8 września 2016 r.

 1. Elektroniczne biuro podawcze
 2. Skutki doręczenia elektronicznego
 3. Poświadczenie elektroniczne za zgodność
 4. Portal informacyjny skutki umieszczenie w nim pisma sądowego
 5. Wyroki w postaci elektronicznej, e-uzasadnienia
 6. Metody identyfikacji podmiotów w związku z wejściem w życie rozporządzenie eIDAS

4. Doręczanie elektroniczne od 1 lipca 2016 roku w związku z rozporządzeniem eIDAS

 1. Nowe narzędzia identyfikacji (podpis elektroniczny, zaawansowany podpis elektroniczny, kwalifikowany podpis elektronicznego)
 2. Pieczęcie elektroniczne
 3. Usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i jego wpływ na k.p.a, k.p.c.

5. Nowe ujęcie dokumentu, w tym nowa postać dokumentu elektronicznego (w związku z eIDAS), czyli co od 1 lipca doręczamy

 1. Pojęcie dokumentu (nowelizacja kc, ustawa o informatyzacji)
 2. Pojęcie dokumentu eIDAS
program
prelegenci
patronat medialny
powiadom znajomego
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78