centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

warsztaty
WYWIAD BIZNESOWY W SŁUŻBIE INNOWACYJNOŚCI
Warszawa, 21.04.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Innowacyjność, ze względu na swą specyfikę, w tym wysoką ryzykowność, wymaga specjalnego podejścia. Wywiad proinnowacyjny jest jednym z narzędzi, które pozwalają mądrze ukierunkować aktywność innowacyjną, minimalizując ryzyko porażki i zwiększając szanse na sukces.

Dlaczego warto wziąć udział?
Warsztat został pomyślany jako kompleksowy przewodnik, który pozwoli Uczestnikom zapoznać się z niezbędnym kwantum wiedzy, strategii, metod oraz technik operacyjnych i analitycznych charakterystycznych dla wywiadu biznesowego umożliwiającym samodzielne uruchomienie, realizowanie i dalsze doskonalenie działalności wywiadowczej wspierającej aktywność innowacyjną organizacji.

Dla kogo:
Do udziału w warsztacie zapraszamy reprezentantów firm, które poważnie myślą o swojej przyszłości – dalszym rozwoju i ekspansji:
- przedsiębiorców i właścicieli MSP
- kadrę zarządzającą odpowiedzialną za planowanie strategiczne, rozwój biznesu, rozwój produktu
A także osoby zainteresowane wspieraniem nowatorskich projektów, w tym:
- inwestorów (aniołów biznesu, przedstawicieli funduszy VC)
- analityków, specjalistów i konsultantów ds. zarządzania innowacją
- założycieli i mentorów startupów
- przedstawicieli agend rządowych wspierających przedsiębiorczość i innowacyjność

Jakich umiejętności będzie się można nauczyć?
- Organizowanie działalności wywiadowczej w firmie zgodnie z dobrymi praktykami
- Definiowanie potrzeb informacyjnych firmy w kontekście aktywności innowacyjnej
- Formułowanie optymalnej strategii pozyskania potrzebnych informacji
- Identyfikowanie zagrożeń i szans rynkowych dla nowatorskich przedsięwzięć w toku analizy danych
- Precyzowanie opcji strategicznych i wytycznych dla decyzji o kierunkach aktywności innowacyjnej

Warsztaty poprowadzi:
dr Paweł Smółka, Konsultant. Wykładowca akademicki. Ekspert ds. badań i rozwoju w zespole Way2 sp. z o.o. Członek Komitetu Sterującego Polskiej Sekcji Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP).

W programie:

1. Innowacja, innowacyjność, wywiad biznesowy: definicje, kontrowersje, wnioski dla praktyki

2. Wywiad proinnowacyjny, czyli wywiad w służbie innowacyjności:

  1. Priorytety: KITs/KIQs
  2. Dobre praktyki organizowania działalności wywiadowczej w firmie

3. Innowacyjność firm dojrzałych vs. nowatorstwo startupów:

  1. Błędy, których nie należy popełniać
  2. Zasady, którym warto być wiernym

4. Intencja proinnowacyjna:

  1. Rola przywództwa w projektach nowatorskich
  2. Cykl potrzeb i priorytetów informacyjnych w trakcie realizacji projektów nowatorskich

5. OSINT jako identyfikowanie i weryfikacja obiecujących źródeł osobowych

6. HUMINT i techniki elicytacji: pozyskiwanie informacji jako przesłanek do pogłębionych analiz

7. Analiza Win/Loss + JTBD: (prze)formułowanie propozycji wartości

  1. Implikacje dla procesów rozwoju biznesu i produktu

8. Wczesne ostrzeganie, scenariusze i wskaźniki rozwoju sytuacji: (prze)formułowanie strategii

  1. Implikacje dla planowania strategicznego

9. Raportowanie. Tworzenie uzasadnionych, kompletnych rekomendacji (opcji strategicznych)

  1. Modelowanie biznesowe przy wykorzystaniu kanwy Lean


Ramowy harmonogram:
10:00-11:00 Wywiad proinnowacyjny. Organizowanie aktywności wywiadowczej.
11:00-11:15 Przerwa na kawę.
11:15-13:00 Definiowanie potrzeb informacyjnych. Planowanie strategii pozyskiwania informacji.
13:00-13:30 Przerwa na lunch.
13:30-15:30 Analityka wywiadowcza. Strategiczne wczesne ostrzeganie.
15:30-15:45 Przerwa na kawę.
15:45-17:00 Raportowanie. Modelowanie biznesowe.
program
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78