centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LXXVII seminarium w cyklu INFORMATYKA W ADMINISTRACJI
STYMULOWANIE ROZWOJU INTELIGENTNEJ INFRASTRUKTURY MIAST
PRZEZ FIRMY INFORMATYCZNE I TELEKOMUNIKACYJNE
Warszawa, 03.03.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: dr Tomasz Kulisiewicz

PROGRAM

3 marca 2016 r.
10:00 Wykład: Uwarunkowania ekonomiczne i kryteria użyteczności zastosowań rozwiązań smart city dla rozwoju miast.
 • Uwarunkowania rozwoju ekonomicznego miast - wyzwania demograficzne, kierunki planowania przestrzennego.
 • Kryteria użyteczności jako wyznaczniki kierunku rozwoju miast.
 • Oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców: optymalizacja wydatków budżetowych, maksymalizacja efektów jakości życia i działania.
 • Otwarte dane i platformy współpracy.
dr Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
10:40 Wykład: Rola danych przestrzennych w budowie systemów smart city oraz w zarządzaniu miastem.
Prof. dr hab. inż. Robert Olszewski
(Politechnika Warszawska)
11:20 Case study: Geoportal jako narzędzie komunikacji i zarządzania na przykładzie Płocka:
 • Smart Płock – koncepcja inteligentnego miasta.
 • Strategia realizacji projektu.
 • Prototyp geoportalu miejskiego, elementem o kluczowym znaczeniu.
Cezary Supeł
(Koordynator Zespołu Projektów Innowacyjnych i Działań Badawczo Rozwojowych Wydziału Rozwoju i Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Płocka)
12:00 Prezentacja Sponsora seminarium: Platforma Comarch Smart City.
Wojciech Dec
(Comarch)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Trendy technologiczne w rozwoju zastosowań Smart City. Rozwój rozwiązań Internetu Rzeczy w realizacji koncepcji inteligentnych miast.
 • Współpraca dostawców infrastruktury oraz usług w miastach - warunki organizacyjne, biznesowe i techniczne.
 • Kierunki rozwoju platform współpracy.
 • Internet Rzeczy w inteligentnych miastach: trendy i wyzwania.
dr Tomasz Kulisiewicz
(Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem)
13:40 Case study: Internetowy system danych przestrzennych jako narzędzie wspomagania zarządzania inteligentnym miastem.
Internetowy System Danych Przestrzennych stał się platformą gromadzenia, wymiany i tworzenia informacji wspierających różne elementy zarządzania miastem. Zakres możliwych sposobów wykorzystania platformy jest ogromny, często jednak w natłoku gromadzonych informacji gubiony jest zwykły i prosty sposób na pozyskanie ciekawych i nowych danych na bazie dostępnych narzędzi.
Zgromadzone dane z różnych dziedzin funkcjonowania miasta, po połączeniu ich z informacjami pochodzącymi z systemu obsługi deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz z danymi z systemu księgowania wpłat za gospodarowanie odpadami, pozwalają na wygenerowanie dodatkowych informacji niezbędnych do weryfikowania kompletności i poprawności systemu gospodarowania odpadami w skali miasta. Działania te mają na celu weryfikowanie pracy tak urzędu jak i firmy wywozowej, pozwalają na podniesienie jakości oferowanych usług, bieżące kontrolowanie poprawności deklaracji, zapewnienie spójności danych w różnych systemach przetwarzania danych. Pozwalają wreszcie na zautomatyzowanie części procesów obsługi klienta, jak i zarządzania gospodarką odpadami.
Prezentacja przedstawia wycinek i przykład wykorzystania ISDP jako narzędzia wspomagania zarządzaniem, wykorzystującego różnorodne informacje gromadzone w różnych, lokalnych systemach informatycznych. Prezentowany przykład jest zaczerpnięty z bieżącej pracy, a podobne mechanizmy i procedury analityki obrazowej są stosowane na poszczególnych stanowiskach pracy.
Adam Rogaliński
(Kierownik Referatu Gospodarki Odpadami, Urząd Miasta Kielce)
14:20 Przerwa
14:40 Case study: System monitoringu i kontroli odpadów komunalnych jako element smart city:
 • Identyfikacja i ważenie wszystkich pojemników na pojazdach w celach kontrolnych.
 • Specjalistyczne oprogramowanie analityczne COMKOOK wspomagające pracę działu gospodarki odpadami.
 • Automatyczna rejestracja fotograficzna trasy pojazdu – 3 kamery zamontowane na pojazdach.
 • Portal dla klienta / mieszkańca.
 • Aplikacja mobilna do kontroli w terenie.
 • Rozbudowany interfejs wymiany danych z Operatorem.
Ewelina Nartowska
(Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi, Urząd Miasta Kielce)
15:20 Wykład i konsultacje: Finansowanie inwestycji smart cities z funduszy unijnych.
 • Rola miast w unijnej perspektywie 2014-2020.
 • Inteligentne specjalizacje a rozwój miast.
 • Jakie są możliwości wsparcia projektów smart cities z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego?
 • Na co zwracać uwagę planując inwestycje z unijnym dofinansowaniem?
Mariusz Frankowski
(p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych)
16:00 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
sponsor
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78