centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
LI seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA
GDY TWÓJ KONTRAHENT OGŁASZA UPADŁOŚĆ…?
NOWE PRZEPISY ZNOWELIZOWANEGO PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO
Warszawa, 16.03.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

16 marca 2016 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Nowe przepisy znowelizowanego prawa upadłościowego i cztery sposoby na zawarcie układu z wierzycielami. Przepisy restrukturyzacyjne a interesy wierzycieli:
 • cztery procedury restrukturyzacyjne jako metoda na uniknięcie upadłości
 • pięć dróg do zawarcia układu -szansa dla dłużnika
 • układ częściowy metodą na szybkie i sprawne porozumienie z bankami
 • rada wierzycieli - realny wpływ na jej skład
 • pre-pack - przygotowana likwidacja czyli upadłość w jeden dzień
 • Nadzorca sądowy i zarządca na życzenie- wpływ wierzyciela na osobę pełniącą funkcję w postępowaniach
Piotr Zimmerman
(Kancelaria Zimmerman i Wspólnicy)
11:30 Prezentacja: Windykacja należności jako uzupełnienie faktoringu.
 • zasady efektywnej weryfikacji kontrahenta i monitorowanie wiarygodności płatniczej,
 • windykacja polubowna i monitoring należności jako wspomaganie procesu zarządzania wierzytelnościami w umowie faktoringowej.
Jacek Sroczyński
(Radca Prawny Komplementariusz Spółki Kancelaria Prawna WEC Sroczyński i Wspólnicy)
12:30 Przerwa, poczęstunek
13:00 Wykład: Możliwość sanacji sytuacji firm poprzez faktoring. Czy przez faktoring można uzyskać taka samą skuteczność jak przy windykacji?
 • Podstawowe warunki zastosowania faktoringu: Faktoring to narzędzie dość proste ale nie wszechstronne - działa świetnie ale w dość określonych okolicznościach. Wskażemy kilka podstawowych zaleceń oraz pułapek, których należy unikać.
 • Faktoring jako narzędzie w procesie uzdrawiania sytuacji firmy na przykładzie firmy gdzie usługa ta pomogła „wyjść na prostą
 • Faktoring to nie tylko finansowanie ostatniej szansy – przykład przyspieszenia rozwoju firmy, które nie miały kłopotów a jedynie szanse, które należało właściwie wykorzystać (czyli sfinansować).
Krzysztof Kuniewicz
(Dyrektor Operacyjny Bibby Finanacial Services)
13:40 Prezentacje:
 • Outsourcing usług windykacyjnych.
 • Oferta usług faktoringu.
14:00 Przerwa
14:20 Wykład: Konsekwencja prawne dla strony umowy gospodarczej, gdy druga strona ogłasza upadłość. Możliwość odstąpienia od umowy na skutek upadłości kontrahenta.
 • Nowa definicja niewypłacalności.
 • Najważniejsze skutki ogłoszenia upadłości w sferze stosunków cywilnoprawnych następujące z mocy ustawy.
 • Możliwość odstąpienia od umowy na skutek ogłoszenia upadłości kontrahenta.
 • Odstąpienie od umowy wzajemnej przez syndyka masy upadłości.
 • Kary umowne a ogłoszenie upadłości.
 • Zgłoszenie wierzytelności i ustalanie listy wierzytelności - udział wierzyciela.
 • Rada wierzycieli - rozszerzone kompetencje.
Sędzia Monika Gajdzińska-Sudomir
(Wydział ds. Restrukturyzacyjnych i Upadłościowych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy)
15:20 Wykład: Ochrona danych osobowych w przypadku windykacji wierzytelności oraz faktoringu:
 • pozycja prawna podmiotów biorących udział w procesie windykacji z punktu widzenia prawa ochrony danych osobowych
 • jak przeprowadzić windykację zgodnie z prawem ochrony danych osobowych?
 • czy nowe unijne przepisy o ochronie danych osobowych wpłyną na branżę windykacyjną?
Dr Paweł Litwiński
16:30 Zakończenie seminarium

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji
- proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

program
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78