centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

forum
VIII FORUM INSTYTUCJI KULTURY
OPEN GLAM (OTWARTOŚĆ INSTYTUCJI KULTURY)
ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE
Warszawa, 03.02.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

PROGRAM

3 lutego 2016 r.
10:00 Objęcie prowadzenia obrad i wykład: Open GLAM? Praktyczny wymiar wdrażania otwartości w polskich instytucjach kultury.
Myśląc o otwartości w sektorze dziedzictwa, być może powinniśmy mówić raczej o otwierającym się, niż otwartym GLAM-ie. Znajdujemy się bowiem aktualnie w środku procesu, który dokonuje się w wielu instytucjach kultury oraz w świadomości ich pracowników i odbiorców. Cyfryzacja zasobów instytucji dziedzictwa, obok ciągłego przyrostu treści, przynosi ze sobą także nowe wyzwania dla instytucji dotyczące zarówno zarządzania cyfrowymi kolekcjami, jak i ich udostępniania. Istniejące standardy otwartości kładą nacisk na redukcję barier prawnych i technologicznych w dostępie do zdigitalizowanych zasobów, jednak wdrażanie otwartości nie ogranicza się jedynie do umiejętnego stosowania się do tych zasad. Wdrażanie otwartości stawia instytucje wobec konieczności nabycia określonych kompetencji i podejmowania świadomych decyzji, w relacji do strategii instytucji, jej misji i sposobu, w jaki definiuje ona swoją społeczną rolę.
Aleksandra Janus
10:50 Wykład: Marketing 3.0 w instytucjach kultury w praktyce. Otwartość instytucji kultury, czyli „czynienie świata lepszym”:
 • Transformacja społeczno kulturowa – wartości, społecznościowość, sieciowanie.
 • Instytucja kultury 3.0 – społecznie zaangażowana, zakotwiczona, transformująca.
 • Marketing w instytucjach kultury – modele stosowane w praktyce. Marketing 3.0:
  1. Tworzenie instytucji ‘na nowo’ – przekonanie do misji odbiorców.
  2. Przekonanie do wartości pracowników: wspólne, zespołowe formułowanie misji i wizji, przygotowywanie planów marketingowych, strategii, autoewaluacja.
  3. Partnerstwa – luźne i ścisłe, problemowe i efektywne.
  4. Otwarta i dynamiczna komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.
  5. Wizerunek (wizerunki) instytucji a prawda o nim. Kto kreuje wizerunek?
  6. Godzenie działalności misyjnej z komercyjną.
Anna Grunwald
(kierownik Działu Naukowo-Oświatowego, Muzeum Etnograficzne w Warszawie)
11:50 Wykład: Otwartości instytucji kultury - znaczenie edukacji użytkowników.
W świecie pełnym obrazów – fotografii i filmów zamieszczanych na portalach społecznościowych, billboardów służących kampanii wyborczej, reklam najnowszych produktów – znajomość historii obrazowania powinna być postrzegana zarówno jako element skutecznego komunikowania, jak i sposób obrony przed manipulacją. Wielość i różnorodność bodźców to chmura, w której trzeba znaleźć kierunek. Skąd wiedzieć, co warto wybrać?
Rośnie znaczenie instytucji kultury, w tym muzeów i ich programów edukacyjnych oraz komunikacji społecznej, stanowiących obecnie alternatywę dla „wygaszanych” programów szkolnych. Wykład Elżbiety Grygiel oparty będzie na studium przypadku - praktyce działania Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, które swoją otwartość jako instytucja kultury buduje na wiele sposobów, dopełniających się niczym naczynia połączone. Są to m.in.:
 • relacje z gośćmi w przestrzeni rzeczywistej;
 • strona internetowa z kontekstowo prezentowaną informacją i otwartymi zasobami wiedzy;
 • newsletter; aktywność na platformach społecznościowych;
 • systemy identyfikacji wizualnej;
 • publikacje: informatory, przewodniki, książki, katalogi, czasopisma naukowe, multimedia;
 • programy współpracy międzynarodowej i krajowej;
 • debaty publiczne, kluby dyskusyjne, kluby zainteresowań;
 • współpraca w sieciach;
 • promocja w przestrzeni publicznej;
 • programy edukacji muzealnej.
Elżbieta Grygiel
(Kierownik Działu Komunikacji Społecznej, Muzeum w Wilanowie)
12:30 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykład: Raport „Otwartość w instytucjach kultury”.
 • schemat badania z podziałem na cześć ilościową i jakościową,
 • wyniki badania w odniesieniu do międzynarodowego narzędzia,
 • wyniki, które obrazują wyzwania procesu wdrażania otwartości w różnego rodzaju profilach instytucji,
 • sposoby postrzegania i definiowania otwartości oraz trudności z tym związane,
 • deficyt i potrzeby instytucji z sektora OpenGLAM,
 • proces wdrażania otwartości oraz szanse i zagrożenia na każdym z jego etapów
Anna Buchner, Katarzyna Zaniewska
13:30 Wykład: Wykorzystanie mediów społecznościowych w praktyce realizacji otwartości instytucji kultury:
 • Wprowadzenie - aspekty otwartości w kontekście mediów społecznościowych:
  1. templum / forum,
  2. ekskluzywność / inkluzywność,
  3. ukrywanie / upowszechnianie,
  4. monolog / polilog,
  5. nadawanie / interakcje,
  6. marka instytucji / ludzkie twarze pracowników,
  7. marketing / współtworzenie.
 • Dobre praktyki - przykłady otwartości w działalności instytucji kultury (GLAM) w social media:
  1. instytucje kultury na Facebooku,
  2. instytucje kultury na Instagramie,
  3. instytucje kultury na Twitterze,
  4. instytucje kultury w pozostałych mediach społecznościowych - wybrane przypadki.
 • Pytania i dyskusja
Michał Pałasz
(Instytut Kultury, Uniwersytet Jagielloński)
14:10 Przerwa
14:30 Case study: Wdrożenie polityki otwartościowej w Małopolskim Instytucie Kultury.
Otwartość instytucji to hasło, które można łatwo sprowadzić do wdrożenia kilku procedur i nowych wzorów umów licencyjnych. Tymczasem otwieranie instytucji to żmudny proces - przeprowadzony właściwie, prawdopodobnie nie powinien kończyć się nigdy. Małopolski Instytut Kultury jest przykładem instytucji, w której dążenie do otwartości przestało być na pewnym etapie działaniem samym w sobie, a stało się cechą wszystkich prowadzonych przez instytucję programów i projektów. W tym studium przypadku chciałbym opowiedzieć o pułapkach, które po drodze napotkaliśmy na gruncie prawa, technologii i organizacji pracy. Wiele z nich, choć nie wszystkie, udało nam się pokonać.
 • Obszary otwartości - organizacyjne drobiazgi jako dobry punkt wyjścia.
 • Droga do otwartości - od intuicji do procedur.
 • Polityka otwartości skrojona na miarę - jak pogodzić specyfikę instytucji ze sprawdzonymi rozwiązaniami.
 • Problemy z synchronizacją działań - czy da się pogodzić tempo rozwoju technologii z ograniczeniami proceduralnymi prawnymi?
 • "Re-use" - Święty Graal otwartości.
 • Otwartość a innowacja.
Lech Dulian
15:10 Wykład, konsultacje, dyskusja: Aspekty prawne udostępniania cyfrowych zasobów w sieci. Instytucje kultury w starciu z wolnymi licencjami.
Mec. Albert Stawiszyński
16:30 Zakończenie programu
program
prelegenci
informacje organizacyjne
formularz zgloszeniowy
powiadom znajomego
patronat medialny
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78