centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
SZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 19.09.2012 Koordynator: Iwona Nowosielska

26 edycja Forum Bankowości Elektronicznej, tym razem będzie ukierunkowane na problematykę roli narzędzi IT w zarządzaniu infrastrukturą bankową.
Spectrum zagadnień merytorycznych w zakresie tego tematu jest ogromne - co znalazło swoje odbicie także w programie Forum. Drugą cechę charakterystyczna dla tego programu jest unikalność tematyczna wykładów i prezentacji - rzadko kiedy te problemy tworzą kanwę programową w ofercie szkoleniowej, skierowanej do środowisk finansowych i bankowych.
Dlatego też szczególnie serdecznie polecamy Państwu udział w tym Forum.

PROGRAM

19 września 2012 r.
10:00 Wykład: Konsolidacja u podstaw - ewolucja infrastruktury IT w organizacji zorientowanej na dostarczanie usług
 • organizacja IT zorientowana na procesowe dostarczanie usług,
 • konsolidacja jako składnik odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby Klienta i rynku,
 • synergia - kluczowy składnik raportów nie tylko dla Zarządu.
Sebastian Hutny
(Dział Integracji Infrastruktury i Systemów IT, Bank Zachodni WBK S.A.)
10:45 Wykład: Co się zmieniło w polskim m-bankingu od czasu raportu użyteczności mobilnych aplikacji bankowych?
 • Omówienie najważniejszych wniosków z pierwszego raportu użyteczności mobilnych aplikacji bankowych, opublikowanego 29.03.2012:
  1. najczęściej powielane błędy w projektowaniu interfejsów aplikacji bankowych,
  2. dobre praktyki na przykładzie aplikacji Citi Mobile, INGMobile, PEKAO SA,
  3. jakie kryteria świadczą o użyteczności mobilnej aplikacji bankowej.
 • Co się zmieniło przez pół roku czyli stan bieżący na dzień 19.09.2012:
  1. które nowe banki opublikowały swoje aplikacje, czy i czego nauczyły się na błędach poprzedników,
  2. czy i jak 10 banków wymienionych w raporcie zaktualizowało swoje aplikacje,
  3. porady dla lepszego projektowania aplikacji na potrzeby bankowości mobilnej.
Monika Mikowska
(CEO & co-founder mobee dick)
11:20 Prezentacja Sponsora Forum: Service IT bez IT NOW: Automatyzacja i Portal Samoobsługowy:
 • Portal korporacyjny
 • IT 3.0
 • Automatyzacja
 • Gamifikacja
Adam Bernaś
(Product Manager, MWT Solutions)
11:50 Prezentacja Sponsora Forum: Inwestycja jako sposób na oszczędności - analiza najnowszych trendów w świecie IT
Krzysztof Rozanka
(IBM Polska)
12:20 Przerwa, poczęstunek
12:50 Wykłady: Rola narzędzi IT w procesie budżetowania kosztów operacyjnych banku
 • Proces planowania kosztów operacyjnych w Banku BNPP Paribas S.A.; główne cechy procesu i jego krytyczne elementy.
 • Rola narzędzi IT.
 • Przebieg wdrożenia.
 • Rezultaty.
Agnieszka Caputa
(BNP Paribas Fortis)
13:20 Prezentacja: Agile/Lean Infrastruktura IT w sektorze bankowym: analiza zasadności
Dzianis Kaszko
(Comtegra)
13:40 Wykład: Systemy informatyczne, wspomagające zarządzanie ryzykiem kredytowym
 • systemy wspomagające udzielanie i obsługę kredytów,
 • systemy antyfraudowe,
 • monitoring kredytów.
Robert Rodek
(dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.)
14:20 Przerwa
14:40 Wykład: Nowe technologie w aplikacjach bankowych - nowe zagrożenia
 • Nowe trendy:
  1. Aplikacje mobilne.
  2. NFC.
  3. Wirtualny bank (np. identyfikacja użytkownika przelewem z innego banku).
  4. Personal Finance Manager.
  5. Integracja z serwisami społecznościowymi.
 • Nowe ryzyka, które trzeba uwzględnić przy wdrażaniu nowych technologii.
 • Nowe sposoby ataku.
 • Przykłady nieuprawnionego wykorzystania nowych technologii w kontekście bankowości.
Paweł Goleń
(specjalista w firmie SecuRing)
15:10 Wykład: Odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji w bankach - dobre praktyki w przypadkach incydentów
 • Dane a informacja.
 • Ustawowa ochrona informacji - wybrane zagadnienia.
 • Inne źródła obowiązków związanych bezpieczeństwem danych (dane osobowe, tajemnica bankowa, inne).
 • Osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje informacji.
 • Incydenty.
 • Zabezpieczenie danych dotyczących incydentu.
 • Czy bank jest uprawniony do przekazania informacji stanowiących tajemnicę bankową w przypadku zaistnienia incydentu.
 • Policja i prokuratura w postępowaniach dotyczących ochrony informacji.
mecenas Kuba Ruiz
(Kancelaria Bird&Bird)
16:00 Zakończenie programu, wręczenie certyfikatów
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2012 Centrum Promocji Informatyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. | tel. (22) 870 69 10, 870 69 78